Csicsai Gábor

Udalosti
Prevziať
HIDMONDO_2015-12-3_NET.pdf HIDMONDO_2015-09-30_NET.pdf HIDmondo_all_04.pdf

Alanýza rizík - chemickej skládky CHZJD vo Vrakuni

Zachráňme Malý Dunaj!

Podporil som protestnú akciu proti plánovanej výstavbe malej vodnej elektrárne na Malom Dunaji pri obci Eliášovce.

"Výstavbou elektrárne Eliášovce dôjde k likvidácii biotopov na brehoch Malého Dunaja, zániku podmienok pre život mnohých chránených druhov živočíchov, ako aj k zničeniu lužných lesov. Výstavba spôsobí vzdutie podzemnej vody, ktoré môže negatívne ovplyvniť úrodnosť pôd v lokalite a dotkne sa aj stavu spodných vôd. Je neprípustné, aby niekto za účelom dosiahnutia zisku navždy poškodil žitnoostrovskú prírodu! Nestretol som sa doposiaľ ani jednou štúdiou, ktorá by neupozornila na možné negatívne dosahy uvedenej investície. Verím, že aj na Malom Dunaji zvíťazí zdravý rozum a minister Žiga napriek doterajšej pasivite v danej problematike, nakoniec stavbu vodnej elektrárne ma Malom Dunaji nepovolí."

Rozbehnutá je aj petičná kampaň, ktorá môže výstavbe zabrániť. Petíciu už podpísalo vyše 6 000 ľudí. Námietky a odvolania proti stavbe Malej vodnej elektrárne podalo viac ako päťdesiat subjektov, podľa ktorých projekt nebol posudzovaný voči vplyvom na životné prostredie a porušuje Európske smernice o vode a biotopoch.